จำหน่าย - ซ่อมติดตั้ง - แก้ไข : เครื่องปั๊มน้ำ ไฟฟ้า และประปา

  ระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
  Booster Pump
  Water Pump
  ระบบตู้คอนโทรล
  Generator
  Variable Speed
  อุปกรณ์ระบบประปา
  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  Inspection
  Testing and
  Maintenance of Fire Protection Systems

 
 
 
   
home | about us | product | portfolio | contact us | check mail
Copyright@2008 Chart Technology Co., Ltd.
14/2184 หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Designed by idb-design.com