จำหน่าย - ซ่อมติดตั้ง - แก้ไข : เครื่องปั๊มน้ำ ไฟฟ้า และประปา

  ระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
  Booster Pump
  Water Pump
  ระบบตู้คอนโทรล
  Generator
  Variable Speed
  อุปกรณ์ระบบประปา
  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  Inspection
  Testing and
  Maintenance of Fire Protection Systems


     บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการ จำหน่าย-ซ่อมติดตั้ง แก้ไข ระบบเครื่องปั๊ม น้ำดับเพลิง (Engine Fire Pump) Booster

Pump, Water Pump, ระบบตู้คอนโทรล Generator Variable Speed Inspection Testing and Maintenance for Fire

Protection Systems เครื่องปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบประปาทุกชนิด ด้วยทีมงานมืออาชีพ

 

home | about us | product | portfolio | contact us | check mail
Copyright@2008 Chart Technology Co., Ltd. 14/2184 หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Designed by idb-design.com