จำหน่าย - ซ่อมติดตั้ง - แก้ไข : เครื่องปั๊มน้ำ ไฟฟ้า และประปา

  ระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
  Booster Pump
  Water Pump
  ระบบตู้คอนโทรล
  Generator
  Variable Speed
  อุปกรณ์ระบบประปา
  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  Inspection
  Testing and
  Maintenance of Fire Protection Systems


CHART TECHNOLOGY CO., LTD.

Address :
14/2184 หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Telephone :
0-2927-6266
Fax :
0-2925-8885
Mobile
08-1559-2572, 08-9797-6154, 08-1559-2521

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล์
สอบถามข้อมูล
 
home | about us | product | portfolio | contact us | check mail
Copyright@2008 Chart Technology Co., Ltd. 14/2184 หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Designed by idb-design.com